|
|
|

Manakamana Day Tour


Manakamana Day Tour
Duration
1 Days & 0 Nights

Location
Kurintar

Altitude
1500m

Level
Beginner

Starting Price
1500 per pax

अब दैनिक मनकामना दर्शन प्याकेज

मात्र रु १,५०० मा

नोट:

जेष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीहरुले आफ्नो परिचय खोल्ने कागजात अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्ने छ अन्यथा छुट मान्य हुने छैन l

Best Season

Any

Day Tour

Starting Price

1500 per pax

Includes

Included:

→ आउने जाने गाडीको ब्यबस्था

→ केवलकार टिकेट (जाने - आउने)

Contact Details:

+977 1 4113808 | +977 9860712748 | +977 9843484646 | +977 9808758302

For WhatsApp | Viber | Wechat: +977 9841870761

Email: wishlistnepal@gmail.com


Other Packages


Pokhara Tour By Land
Pokhara Tour By Land

Pokhara 3D/2N

5499 per pax

Pokhara Tour By Air
Pokhara Tour By Air

Pokhara 3D/2N

8499 per pax

Ghandruk Tour
Ghandruk Tour

Ghandruk 4D/3N

NPR. 7400 per pax